Puuttuvat taidot

Kuinka kirahvi laitetaan jääkaappiin?

→ Avataan ovi, laitetaan kirahvi sisään ja suljetaan ovi.

Kuinka norsu laitetaan jääkaappiin?

→ Avataan ovi, otetaan kirahvi ulos, laitetaan norsu sisään ja suljetaan ovi.

Leijonakuningas järjestää konferenssin kaikille eläimille. Kuka ei ole paikalla?

→ Norsu, sillä se on jääkaapissa.

Miten ylittää joki, joka on tulvillaan krokotiileja?

→ Uimalla yli, krokotiilit ovat leijonan konferenssissa.

Mies rakentaa talon, jonka jokainen seinä on etelään päin. Katsoessaan ulos ikkunasta hän näkee karhun. Minkä värinen karhu on?

→ Valkoinen. Miehen talon jokainen seinä voi osoittaa etelään päin vain siinä tapauksessa, että hän asuu Pohjoisnavalla.

Osasitko vastata kaikkiin kysymyksiin oikein? Jos kyllä, niin osaat ajatella kriittisesti. Pystyt siis tarkastelemaan faktoja lisäämättä turhia yksityiskohtia, jotka haittaavat ongelmien ratkaisemista.

Kriittinen ajattelu on hyödyllistä silloin, kun on tarpeen suorittaa tärkeitä tehtäviä onnistuneesti. Tämä taito auttaa jakamaan työn pienempiin osiin, joista on helpompi suoriutua.

Työnantajien keskuudessa tehdyssä kyselyssä selvitettiin taitoja, joita työntekijöiltä ja työnhakijoilta edellytettiin.

Järjestys

Taito

Kyvyt

1

Kommunikointi

Osaa kuunnella, on empaattinen, osaa käyttää eri puheen rekisterejä, tuntee kehon kielen merkityksen

2

Rehellisyys/

Tinkimättömyys

On luottamuksen arvoinen, on vakaa

3

Ryhmätyöskentely

Ottaa vastaan käskyjä, sopeutuu valmiiksi muodostuneeseen tiimiin

4

Henkilöiden

väliset suhteet

Itsevarmuus kollegojen kanssa toimiessa ja hyvät päätöksentekotaidot

5

Vahva työmoraali

On ammattimainen, täsmällinen ja uskollinen

6

Motivaatio/ Aloitekyky

Ymmärtää oman motivaationsa lähtökohdat, pystyy ottamaan vastuun hoitamistaan tehtävistä

7

Sopeutuvaisuus/ Joustavuus

Sopeutuminen aikataulun muutoksiin tai ryhmän toimintaan

8

Analyyttisyys

Kyky ratkaista monimutkaisia ja yksinkertaisia ongelmia ja osoittaa pystyvänsä loogiseen ajatteluun

9

ATK

Microsoft Officen käyttö, sähköpostien lähettäminen, erityisohjelmistojen käyttö tarvittaessa, näppäimistön hallinta (AZERTY tai QWERTY)

10

Organisointikyky

Tärkeysjärjestyksen asettaminen, suunnittelutaidot ja ajanhallinta

Kyselyn tulos edustaa lisäksi kymmentä tärkeintä taitoa, joita työnantajat kaipasivat haastatellessaan vastavalmistuneita tai ottaessaan heitä töihin.

67 % työnantajista oli sitä mieltä, että valmistuneilla ei ollut lainkaan tai vain vähän kaupallista ymmärrystä.

64 % koki, että valmistuneiden kommunikointitaidoissa oli puutteita. Lisäksi heiltä puuttui johtajuustaitoja, ryhmätyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Yleisesti ottaen työnantajat olivat tyytyväisiä valmistuneiden hyvään koulutustasoon, mikä yleensä kulki käsi kädessä hyvien kirjallisten taitojen kanssa.

Lisäksi etsittiin muita ominaisuuksia, jotka eivät olleet kymmenen toivotuimman listalla. Yksi oli koko elämänmittainen oppiminen eli itsensä kehittäminen harrastusten tai vapaa-ajantoiminnan kautta. Itsenäisyys oli myös toivottu ominaisuus, sillä siihen liittyy vastuullisuutta. Työnantajat mainitsivat myös kyvyn päätöksentekoon. Tämä taito on tärkeä, sillä se todistaa työntekijän pystyvän päätöksillään parantamaan työympäristöään mutta olemaan samalla selvillä siitä, että kaikkia asioita ei voi muuttaa kysymättä esimiehen mielipidettä.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä työnantajat kaipasivat vastavalmistuneilta tervettä järkeä. Terveellä järjellä tarkoitettiin sitä, mitä 90 % ihmisistä tekisi samassa tilanteessa. Se on kykyä reagoida, kun jotain odottamatonta tapahtuu. Työnantajat etsivät ihmisiä, jotka oikeasti käyttävät tervettä järkeä eivätkä vain väitä käyttävänsä sitä.

Read this article in English

Read this article in French

Read this article in Italian

Read this article in Spanish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

68,514 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>